Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av maskinutrustning, fastighetsförvaltning samt därmed förenliga verksamheter.