Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -13 -16 -21 -19
Årets resultat (tkr) -13 -16 -21 -19
Summa eget kapital (tkr) 1 14 30 51
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -173.3 -72.7 -51.9 -33.1
Soliditet % 3.8 37.8 62.5 77.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -