Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 2 159 2 921 2 719 2 088
Rörelseresultat (tkr) -252 -17 596 379
Årets resultat (tkr) 37 -24 45 153
Summa eget kapital (tkr) 144 107 731 785
Rörelsemarginal % -11.7 -0.6 21.9 18.2
Avk. eget kapital % -210.4 -5.7 79.9 45.7
Soliditet % 14.3 8.2 55.1 64.1
Omsättning/anställd (tkr) - 1 461 1 360 1 044
Resultat/anställd (tkr) - -9 298 190
Lön/anställd (tkr) - 437 445 409