Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 6 6 6 6
Nettoomsättning (tkr) 14 038 14 128 12 906 11 421
Rörelseresultat (tkr) 1 099 1 374 1 179 529
Årets resultat (tkr) 871 1 078 905 565
Summa eget kapital (tkr) 3 413 3 543 2 965 2 565
Rörelsemarginal % 7.8 9.7 9.1 4.6
Avk. eget kapital % 25 33.1 33.6 15.5
Soliditet % 58.3 61.3 59.6 58.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 340 2 355 2 151 1 904
Resultat/anställd (tkr) 183 229 197 88
Lön/anställd (tkr) 788 780 758 701