Företagets verksamhet

Bolaget skall driva boktryckeri ävensom idka därmed förenlig verksamhet.