Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 44 45 47 50
Nettoomsättning (tkr) 80 651 89 898 82 737 90 230
Rörelseresultat (tkr) 534 3 143 -3 415 -437
Årets resultat (tkr) 381 1 812 52 81
Summa eget kapital (tkr) 11 098 10 863 8 294 8 243
Rörelsemarginal % 0.7 3.5 -4.1 -0.5
Avk. eget kapital % 2.1 26.8 -42.9 1
Soliditet % 33.8 35.3 25.7 23.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 833 1 998 1 760 1 805
Resultat/anställd (tkr) 12 70 -73 -9
Lön/anställd (tkr) 735 731 681 651