Analys

Omsättning

Eskils Tryckeri Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. 116603 företag i länet.

Rörelsemarginal

Eskils Tryckeri Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 0.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%.

Antal anställda

Eskils Tryckeri Aktiebolag har under det senaste året 45 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.04.

Soliditet

Eskils Tryckeri Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 25.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 4%.

Värderating

Eskils Tryckeri Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.