Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 527 1 708 1 576 1 479
Rörelseresultat (tkr) 527 609 745 616
Årets resultat (tkr) 0 - 1 1
Summa eget kapital (tkr) 1 963 1 962 1 962 1 962
Rörelsemarginal % 34.5 35.7 47.3 41.6
Avk. eget kapital % 26.6 24.5 37.8 31.2
Soliditet % 91.6 88.2 89.1 92.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -