Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva ekonomiförvaltning, äga och förvalta lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.