Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1 1 2
Nettoomsättning (tkr) 195 379 472 998
Rörelseresultat (tkr) -95 39 -92 -5
Årets resultat (tkr) -96 38 -100 5
Summa eget kapital (tkr) 195 291 252 352
Rörelsemarginal % -48.7 10.3 -19.5 -0.5
Avk. eget kapital % -39.5 14.4 -33.1 -2.8
Soliditet % 33.9 57.5 55.8 49.8
Omsättning/anställd (tkr) 195 379 472 499
Resultat/anställd (tkr) -95 39 -92 -3
Lön/anställd (tkr) 21 23 209 311