Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 9 9 8 7
Nettoomsättning (tkr) 9 722 7 133 6 912 7 117
Rörelseresultat (tkr) 2 697 629 840 496
Årets resultat (tkr) 1 783 541 596 531
Summa eget kapital (tkr) 5 347 3 823 3 933 4 157
Rörelsemarginal % 27.7 8.8 12.2 7
Avk. eget kapital % 46.3 12.6 16.7 9.6
Soliditet % 62.6 60.7 56.5 62.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 080 793 864 1 017
Resultat/anställd (tkr) 300 70 105 71
Lön/anställd (tkr) 436 405 431 468