Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 25 23 23 23
Nettoomsättning (tkr) 90 963 93 108 97 362 98 298
Rörelseresultat (tkr) 3 024 885 1 314 1 379
Årets resultat (tkr) 2 297 638 977 1 710
Summa eget kapital (tkr) 4 536 2 239 1 601 2 628
Rörelsemarginal % 3.3 1 1.3 1.4
Avk. eget kapital % 67.8 33.2 46.2 32.7
Soliditet % 33.1 18.1 18.7 26.7
Omsättning/anställd (tkr) 3 639 4 048 4 233 4 274
Resultat/anställd (tkr) 121 38 57 60
Lön/anställd (tkr) - - - -