Företagets verksamhet

Bolaget skall driva konsultering, tillverkning och försäljning inom metallbranschen, handel med aktier och andra värdepapper samt äga och förvalta fastigher samt utöva därmed förenlig verksamhet.