Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 0 0 2 0
Nettoomsättning (tkr) 1 564 2 247 1 575 1 420
Rörelseresultat (tkr) -650 1 350 814 892
Årets resultat (tkr) 1 827 1 073 713
Summa eget kapital (tkr) 7 632 8 221 7 229 6 156
Rörelsemarginal % -41.6 60.1 51.7 62.8
Avk. eget kapital % -7.4 12.9 16 15.3
Soliditet % 76.9 74.6 68.6 63.9
Omsättning/anställd (tkr) - - 788 -
Resultat/anställd (tkr) - - 407 -
Lön/anställd (tkr) - - 141 -