Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva agenturrörelse, huvudsakligen med kilremmar och fläktremmar samt utöva därmed förenlig verksamhet.