Styrelse

Namn Befattning
Karl Olof Andersson (f. 1958) Huvudansvarig revisor
Claes Fredrik Hagesäter (f. 1975) Extern verkställande direktör