Företagets verksamhet

Bolaget skall förvärva och förvalta fastigheter jämte bedriva annan härmed förenlig verksamhet.