Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 1 1 0 1
Nettoomsättning (tkr) 966 993 1 164 1 357
Rörelseresultat (tkr) 35 -326 26 -10
Årets resultat (tkr) 13 -200 54 16
Summa eget kapital (tkr) 1 296 1 283 1 592 1 585
Rörelsemarginal % 3.6 -32.8 2.2 -0.7
Avk. eget kapital % 1 -21.6 0.6 -2
Soliditet % 38.6 31.6 50.7 45.9
Omsättning/anställd (tkr) 966 993 - 1 357
Resultat/anställd (tkr) 35 -326 - -9
Lön/anställd (tkr) 85 88 - 81