Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 2 2
Nettoomsättning (tkr) 41 1 106 1 877 2 455
Rörelseresultat (tkr) -53 -313 -237 -214
Årets resultat (tkr) -54 -315 -241 -
Summa eget kapital (tkr) 153 207 522 762
Rörelsemarginal % -129.3 -28.3 -12.6 -8.7
Avk. eget kapital % -30 -86.4 -37.5 -20.6
Soliditet % 15.1 18.8 37.1 43.7
Omsättning/anställd (tkr) 41 1 106 939 1 228
Resultat/anställd (tkr) -53 -313 -119 -107
Lön/anställd (tkr) 3 446 308 363