Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva automatiserad drivmedelsförsäljning samt fastighetsförvaltning.