Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 848 858 847 854
Rörelseresultat (tkr) 1 566 576 602 623
Årets resultat (tkr) 192 14 135 283
Summa eget kapital (tkr) 3 597 2 769 2 799 2 866
Rörelsemarginal % 84.7 67.1 71.1 73
Avk. eget kapital % 26 2.5 4.7 3
Soliditet % 19.3 16.9 17.9 18.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -