Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta värde- handlingar, skogs-, jordbruks- och andra fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.