Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 0 0 1 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 -1 0
Årets resultat (tkr) - - -1 -
Summa eget kapital (tkr) 1 723 1 723 1 723 1 724
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 0 0 -0.1 0
Soliditet % 100 100 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - 0 -
Resultat/anställd (tkr) - - -1 -
Lön/anställd (tkr) - - - -