Företagets verksamhet

Bolaget skall driva handelsrörelse jämte köp, försäljning, förvaltning och förmedling av såväl fast som lös egendom, allt inom fastighetsbranschen. Bolaget skall även driva lånerörelse,dock ej sådan rörelse som avses i banklagen eller lagen om kreditaktiebolag, bokföringsbyrå, boutredningsbyrå, ekonomisk konsultbyrå, förvaltning och försäljning av värdepapper jämte medovanstående rörelsegrenar förenlig verksamhet. Bolaget skall även driva handel med bilar.