Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 818 815 800 800
Rörelseresultat (tkr) 32 20 19 19
Årets resultat (tkr) 7 -6 -3 -4
Summa eget kapital (tkr) 704 697 703 706
Rörelsemarginal % 3.9 2.5 2.4 2.4
Avk. eget kapital % 1 -0.9 -0.6 -0.6
Soliditet % 27.8 27.6 28.1 28
Omsättning/anställd (tkr) - 815 800 800
Resultat/anställd (tkr) - 20 19 19
Lön/anställd (tkr) - 12 11 37