Företagets verksamhet

Aktiebolaget skall bedriva handel inom kök och vitvaror samt hushållsmaskiner.