Företagsinformation 2022-01 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 6 5 5 7
Nettoomsättning (tkr) 21 064 34 542 34 822 29 981
Rörelseresultat (tkr) 351 154 227 220
Årets resultat (tkr) 230 13 169 121
Summa eget kapital (tkr) 3 064 2 834 3 963 3 830
Rörelsemarginal % 1.7 0.4 0.7 0.7
Avk. eget kapital % 10.4 10.3 3.4 3.9
Soliditet % 27.6 24.4 33.5 41.3
Omsättning/anställd (tkr) 3 511 6 908 6 964 4 283
Resultat/anställd (tkr) 78 31 45 31
Lön/anställd (tkr) 503 443 546 499