Analys

Omsättning

Aktiebolaget Varbergs Köksplanering har minskat omsättningen senaste året med -39%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 15%. 116603 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Varbergs Köksplanering har det senaste året en rörelsemarginal på 1.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 15%.

Antal anställda

Aktiebolaget Varbergs Köksplanering har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.15.

Soliditet

Aktiebolaget Varbergs Köksplanering har under det senaste året en soliditet på 33.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 15%.

Värderating

Aktiebolaget Varbergs Köksplanering har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.