Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet är handel och förvaltning av värdepapper och fast egendom, ekonomiska konsultationer inom redovisning och finansmarknaden och därmed förenlig verksamhet.