Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 1 1 0
Nettoomsättning (tkr) 91 137 212 184
Rörelseresultat (tkr) -6 -47 -109 -13
Årets resultat (tkr) 10 - 2 0
Summa eget kapital (tkr) 3 270 3 261 3 295 3 378
Rörelsemarginal % -6.6 -34.3 -51.4 -7.1
Avk. eget kapital % 0.3 -1.1 -2.4 0
Soliditet % 89.9 72.6 84.7 89.4
Omsättning/anställd (tkr) 46 137 212 -
Resultat/anställd (tkr) -3 -47 -109 -
Lön/anställd (tkr) 5 100 99 -