Företagets verksamhet

Bolaget skall mot ersättning tillhandahålla tjänster av teknisk, ekonomisk och juridisk art åt Företagens Riksorganisation, åt anslutna organisationer samt åt medlemsföretag och deras lokalasammanslutningar, i mån av resurser tillhandahålla motsvarande tjänster åt utomstående, bedriva informations- och upplysningsverksamhet samt utgivning av publikationer i syfte att främjasmåföretagsamheten och dess utveckling samt driva därmed förenlig verksamhet.