Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 76 74 63 55
Nettoomsättning (tkr) 141 148 146 387 142 761 141 768
Rörelseresultat (tkr) 13 204 9 313 9 527 12 180
Årets resultat (tkr) 15 267 10 498 5 670 7 126
Summa eget kapital (tkr) 97 015 76 667 63 967 55 327
Rörelsemarginal % 9.4 6.4 6.7 8.6
Avk. eget kapital % 23.4 18.1 14.5 19.4
Soliditet % 40.1 35.7 32.5 28.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 857 1 978 2 266 2 578
Resultat/anställd (tkr) 174 126 151 221
Lön/anställd (tkr) 742 751 829 880