Analys

Omsättning

Företagarna Sverige Service AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt -1%. 251736 företag i länet.

Rörelsemarginal

Företagarna Sverige Service AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen -1%.

Antal anställda

Företagarna Sverige Service AB har under det senaste året 74 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda -0.01.

Soliditet

Företagarna Sverige Service AB har under det senaste året en soliditet på 32.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten -1%.

Värderating

Företagarna Sverige Service AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.