Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.