Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 11 664 11 426 11 301 11 086
Rörelseresultat (tkr) 6 311 3 482 3 867 3 072
Årets resultat (tkr) 3 001 2 258 2 331 2 032
Summa eget kapital (tkr) 32 342 29 341 27 670 25 645
Rörelsemarginal % 54.1 30.5 34.2 27.7
Avk. eget kapital % 9.7 6.2 7.6 5.4
Soliditet % 39.5 37.1 35.9 34.1
Omsättning/anställd (tkr) 11 664 11 426 11 301 11 086
Resultat/anställd (tkr) 6 311 3 482 3 867 3 072
Lön/anställd (tkr) 226 722 732 732