Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 8 10 10
Nettoomsättning (tkr) 3 486 11 660 16 503 17 430
Rörelseresultat (tkr) -982 -1 217 -97 285
Årets resultat (tkr) 7 016 -536 31 167
Summa eget kapital (tkr) 8 641 1 625 2 706 2 908
Rörelsemarginal % -28.2 -10.4 -0.6 1.6
Avk. eget kapital % 136.7 -49.9 -4.2 4.9
Soliditet % 91.8 30.9 45.1 36.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 743 1 458 1 650 1 743
Resultat/anställd (tkr) -491 -152 -10 29
Lön/anställd (tkr) 605 556 531 537