Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utföra schaktnings- och vägarbeten samt bedriva stuguthyrning och camping ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.