Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 6 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 4 171 6 206 6 855 6 671
Rörelseresultat (tkr) -121 0 886 898
Årets resultat (tkr) 144 60 568 575
Summa eget kapital (tkr) 10 441 10 476 11 944 11 198
Rörelsemarginal % -2.9 0 12.9 13.5
Avk. eget kapital % -0.3 0.3 6.5 6.8
Soliditet % 87.6 85.1 88.9 91.6
Omsättning/anställd (tkr) 695 1 241 1 371 1 334
Resultat/anställd (tkr) -20 0 177 180
Lön/anställd (tkr) 408 649 560 492