Analys

Omsättning

Schakt Aktiebolaget B. Bergstrand har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. 116603 företag i länet.

Rörelsemarginal

Schakt Aktiebolaget B. Bergstrand har det senaste året en rörelsemarginal på -2.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 1%.

Antal anställda

Schakt Aktiebolaget B. Bergstrand har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.01.

Soliditet

Schakt Aktiebolaget B. Bergstrand har under det senaste året en soliditet på 88.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 1%.

Värderating

Schakt Aktiebolaget B. Bergstrand har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.