Företagets verksamhet

Bolaget skall utvinna och prospektera efter olja bedriva därmed förenlig verksamhet.