Koncern

KoncernInfo 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 27 27
Nettoomsättning (tkr) 0 0 1 490 631 1 122 571
Rörelseresultat (tkr) 0 0 763 290 389 418
Årets resultat (tkr) - - 478 992 265 676
Summa eget kapital (tkr) 0 0 0 4 457 399
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 0 0 0 5.8
Soliditet % 0 0 0 74
Omsättning/anställd (tkr) - - 55 209 41 577
Resultat/anställd (tkr) - - 28 270 14 423
Lön/anställd (tkr) - - 2 960 5 458