Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 25 13 16 16
Nettoomsättning (tkr) 691 3 737 1 163 1 081
Rörelseresultat (tkr) -1 763 942 -108 906 -110 192 -47 411
Årets resultat (tkr) -1 748 216 13 450 354 148 563 211
Summa eget kapital (tkr) 1 812 981 3 602 083 3 864 835 3 528 864
Rörelsemarginal % -255 273.8 -2 914.3 -9 474.8 -4 385.8
Avk. eget kapital % -64.6 -1.8 -3 -8.3
Soliditet % 74 98.7 98.9 91.7
Omsättning/anställd (tkr) 28 287 73 68
Resultat/anställd (tkr) -70 558 -8 377 -6 887 -2 963
Lön/anställd (tkr) 5 626 2 733 4 197 1 967