Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 1 305 1 257 1 364 879
Rörelseresultat (tkr) 447 410 308 35
Årets resultat (tkr) 240 235 267 156
Summa eget kapital (tkr) 3 584 3 264 2 973 2 764
Rörelsemarginal % 34.3 32.6 22.6 4
Avk. eget kapital % 9.4 9.4 7.3 0.4
Soliditet % 63 63.5 61.2 60.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 305 1 257 1 364 879
Resultat/anställd (tkr) 447 410 308 35
Lön/anställd (tkr) 568 547 571 473