Analys

Omsättning

Ferms Åkeri Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt -2%. 23704 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ferms Åkeri Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 34.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen -2%.

Antal anställda

Ferms Åkeri Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda -0.02.

Soliditet

Ferms Åkeri Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 61.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten -2%.

Värderating

Ferms Åkeri Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.