Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, äga, köpa och sälja värdepapper och därmed förenlig verksamhet.