Företagsinformation 2021-06 2020-06 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 854 4 186 2 255 759
Rörelseresultat (tkr) 676 883 -393 -543
Årets resultat (tkr) -1 338 260 -603
Summa eget kapital (tkr) 19 858 19 859 19 521 19 262
Rörelsemarginal % 23.7 21.1 -17.4 -71.5
Avk. eget kapital % 0.8 0.9 -3 -3.5
Soliditet % 49.4 48.5 44.5 87.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -