Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva utveckling, produktion och försäljning samt leverera elektriska värmekablar med tillhörande styrningar och komponenter, kapslingar för elektronik samt elektriska system för attlokalisera läckage och relaterade produkter. Bolaget ska även driva handel med elektrotekniska och elektroniska material (inkluderat men inte begränsat till tillhandahållande av tjänster inkluderat lösningar för värmereglering) äga, förvalta och drivahandel med fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.