Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 31 35 38 39
Nettoomsättning (tkr) 202 595 221 286 255 557 225 407
Rörelseresultat (tkr) 6 399 6 108 7 482 7 725
Årets resultat (tkr) 3 251 2 802 5 758 7 720
Summa eget kapital (tkr) 55 123 50 363 45 972 39 420
Rörelsemarginal % 3.2 2.8 2.9 3.4
Avk. eget kapital % 9 9.1 15.3 21.7
Soliditet % 64 54.5 46.7 45.6
Omsättning/anställd (tkr) 6 535 6 322 6 725 5 780
Resultat/anställd (tkr) 206 175 197 198
Lön/anställd (tkr) 1 047 1 100 998 931