Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 0
Nettoomsättning (tkr) 1 534 1 589 1 600 1 743
Rörelseresultat (tkr) 74 25 34 57
Årets resultat (tkr) 57 50 30 33
Summa eget kapital (tkr) 334 277 259 235
Rörelsemarginal % 4.8 1.6 2.1 3.3
Avk. eget kapital % 19 6.8 9.9 15.1
Soliditet % 84.3 80.5 84 82.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 534 1 589 1 600 -
Resultat/anställd (tkr) 74 25 34 -
Lön/anställd (tkr) 463 526 467 -