Analys

Omsättning

Aktiebolaget Thomas Ekbergs Plåtslageri har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0%. 12076 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Thomas Ekbergs Plåtslageri har det senaste året en rörelsemarginal på 4.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen %.

Antal anställda

Aktiebolaget Thomas Ekbergs Plåtslageri har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.00.

Soliditet

Aktiebolaget Thomas Ekbergs Plåtslageri har under det senaste året en soliditet på 84.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 0%.

Värderating

Aktiebolaget Thomas Ekbergs Plåtslageri har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.